Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Toneelvereniging In de Kèkert, gevestigd te Esbeek, geregistreerd onder KvK 18082751. Toneelvereniging In de Kèkert organiseert toneelvoorstellingen en is eigenaar en beheerder van de website www.indekekert.nl.

Restitutie 

Toegang tot onze voorstelling of activiteit is mogelijk met een toegangsbewijs. U dient het toegangsbewijs op verzoek te tonen aan de kassa. Bij calamiteiten of niet doorgaan van de voorstelling vanwege oorzaak binnen of buiten onze vereniging geven wij, op verzoek, restitutie van de entreeprijs of de vereniging zal een alternatief aanbieden. Het bestuur is verantwoordelijk voor restitutie. Bij restitutie van de entreekaarten zal  €0,50 per kaart in mindering gebracht worden. Wij maken namelijk gebruik van een online kaartenverkoop service, de kosten voor deze service heeft Toneelvereniging In de Kèkert voor u betaald en zal in mindering worden gebracht bij restitutie van de entreekaarten. Ons mailadres is info@indekekert.nl 

Website indekekert.nl 

Alle informatie op de website www.indekekert.nl wordt met zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Toneelvereniging In de Kèkert is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden/websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten 

Het is niet toegestaan om enige, in welke vorm dan ook, informatie zonder schriftelijke toestemming van de vereniging te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Toneelstukken en foto’s vallen onder het auteursrecht. 

Klachtenservice 

Toneelvereniging In de Kèkert stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere belangstellenden te verbeteren. Contact kun u opnemen via info@indekekert.nl